MZ Brig: Zbor građana MZ Brig će se održati u subotu 16.svibnja 2015. u 17 sati

sb-logoGradsko vijeće Širokog Brijega je na svojoj 26. sjednici održanoj 27. ožujka 2015. godine usvojilo Odluku o osnivanju mjesne zajednice Brig, a Gradonačelnik je 7. travnja 2015. donio Rješenje o imenovanju Osnivačkog odbora mjesne zajednice Brig čiji je zadatak priprema Statuta MZ Brig te provedba izbora za Vijeće mjesne zajednice (sazivanje Zbora građana, biranje Vijeća mjesne zajednice, Predsjednika mjesne zajednice).

Temeljem navedenog, Osnivački odbor MZ Brig saziva:

 

ZBOR GRAĐANA MZ BRIG

 

Zbor građana mjesne zajednice Brig će se održati u subotu, 16. svibnja 2015. godine u 17 sati u sportskoj dvorani Gimnazije fra Dominika Mandića na Brigu.

Na Zboru građana će se izabrati 17 članova Vijeća MZ Brig (po naseljenim mjestima).

Pozivaju se građani Mjesne zajednice Brig da u što većem broju prisustvuju Zboru građana.