Izbori za Vijeća MZ Grada Š.Brijega: Izabran novi saziv Vijeća MZ Brig

sb-logoIzbori za članove Vijeća mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega su održani 6. prosinca 2015. godine.

Broj vijećnika koji se birao unutar svake pojedine mjesne zajednice je određen sukladno broju birača unutar te mjesne zajednice – tako da se u Vijeće MZ Brig na izborima 6. prosinca biralo ukupno 11 vijećnika.

U Vijeće MZ Brig su izabrani: Marijo Marušić, Jozo Šušak, Tonćo Marušić, Ivan Kraljević, Ante Hrkać, Ivo Šušak, Franjo Šušak, Dragan Šušak, Franjo Marušić, Dalibor Jelić i Mario Sopta.Izbor Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika MZ Brig

8. siječnja 2016. godine je održana konstituirajuća sjednica novog saziva Vijeća MZ Brig. Izabrani su novi (stari) Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik MZ Brig.


  • Predsjednik MZ: Marijo Marušić – Tajco
  • Dopredsjednik MZ: Jozo Šušak – Mijatović
  • Tajnik MZ: Goran Kraljević

www.mz-brig.com