Predsjednik Vijeća MZ / Predsjednik MZ Brig

  • IVO ŠUŠAK

    Mob. 063 353 323
    Email: brig@mz-brig.comPredsjednik Vijeća Mjesne zajednice: predstavlja i zastupa Mjesnu zajednicu i Vijeće Mjesne zajednice, saziva i predsjeda sjednicama Vijeća, predlaže dnevni red, potpisuje akte Vijeća, provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća i podnosi izvješća o provođenju odluka, surađuje s tijelima i službama Grada, sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite sukladno aktivnostima tijela i službi Grada, informira građane o pitanjima važnim za Mjesnu zajednicu, obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.

Predsjednik Vijeća Mjesne zajednice za svoj rad odgovara Vijeću Mjesne zajednice, te Gradonačelniku za obavljanje onih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koji su preneseni Mjesnoj zajednici.


brig2
Mjesna zajednica Brig
E-mail: brig@mz-brig.com
Web: www.mz-brig.com