Mjesne zajednice u Širokom Brijegu: Popis i veličina 25 MZ

karta600x600Mjesna zajednica Brig (MZ Brig) koja obuhvaća naseljena mjesta Brig, Pribinovići, Buhačevina, Grabovina, Marušići i Ljuteš je veličinom mjesna zajednica „srednje“ veličine sa oko:

210 domaćinstava i
800 stanovnika.

Velike mjesne zajednice Grada Širokog Brijega (preko 2.500 stanovnika) su:

Lijeva Obala (oko 5.000 stanovnika),
Desna Obala (oko 3.500 stanovnika),
Kočerin (oko 2.700 stanovnika),
Trn (oko 2.550 stanovnika).

Mjesne zajednice koje imaju od 1.000 do 1.500 stanovnika su:

Ljuti Dolac (oko 1.500 stanovnika),
Uzarići (oko 1.400 stanovnika),
Knešpolje (oko 1.350 stanovnika),
Dobrič-Provo-G.Draga (oko 1.150 stanovnika),
Oklaji (oko 1.150 stanovnika).

Mjesne zajednice koje imaju od 500 do 1.000 stanovnika su:

Jare (oko 900 stanovnika),
Brig (oko 800 stanovnika),
Mokro (oko 800 stanovnika),
Crnač (oko 800 stanovnika),
Ljubotići (oko 800 stanovnika),
Biograci (oko 800 stanovnika),
Turčinovići (oko 700 stanovnika),
Rasno (oko 650 stanovnika),
Dužice (oko 600 stanovnika),
Dobrkovići (oko 550 stanovnika).

Mjesne zajednice koje imaju manje od 500 stanovnika su:

Ciglana Gradac (oko 450 stanovnika),
Izbično (oko 450 stanovnika),
Buhovo (oko 450 stanovnika),
Privalj (oko 400 stanovnika),
Čerigaj (oko 200 stanovnika),
Crne Lokve (oko 200 stanovnika).