Izbori za Vijeća MZ 2019: Izabrano novo vodstvo MZ Brig
MZ Brig: Izvješće o aktivnostima u 2015. godini
Izbori za Vijeća MZ Grada Š.Brijega: Izabran novi saziv Vijeća MZ Brig
MZ Brig: Velika akcija čišćenja i uređenja okoliša na Brigu
MZ Brig: Velika proslava svih Brižana i prijatelja Briga
Održana 1. sjednica Vijeća MZ Brig: Izabrano vodstvo MZ Brig
MZ Brig: Zbor građana MZ Brig će se održati u subotu 16.svibnja 2015. u 17 sati