MZ Brig: Izvješće o aktivnostima u 2015. godini

2015. godina će zauvijek ostati povijesna godina za sve Brižane – to je godina osnutka MZ Brig. U 2015. godini je organiziran 1. Zbor građana, formirano 1. Vijeće MZ Brig, desio se 1. nastup na MNL MZ Široki Brijeg, itd.

Za preuzimanje prezentacije sa izvješćem o aktivnostima MZ Brig u 2015. godini kliknite na sliku prikazanu ispod.

brigVijeće MZ Brig (2015.): Marijo Marušić, Jozo Šušak, Tonćo Marušić, Marko Šušak, Ivan Kraljević, Ante Hrkać, Marko Marušić, Mile Šušak, Franjo Marušić, Ivo Šušak, Franjo Šušak, Ante Kutle, Dalibor Jelić, Marijan Penavić, Mario Sopta, Dragan Šušak i Dragan Marušić.


Predsjednik MZ: Marijo Marušić
Dopredsjednik MZ: Jozo Šušak
Tajnik MZ: Goran Kraljević


www.mz-brig.com