Vijeće Mjesne zajednice Brig


 1. IVO ŠUŠAK (predsjednik)
 2. ANTE HRKAĆ (dopredsjednik)
 3. MARIJO MARUŠIĆ
 4. JOZO ŠUŠAK
 5. TONĆO MARUŠIĆ
 6. IVAN KRALJEVIĆ
 7. FRANJO MARUŠIĆ
 8. FRANJO ŠUŠAK
 9. MARKO ŠUŠAK
 10. TOMISLAV JELIĆ
 11. FRANO SESAR


Vijeće Mjesne zajednice: priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Mjesne zajednice, donosi poslovnik o radu sukladno ovom Statutu, donosi financijski plan i završni račun, odlučuje o raspolaganju imovinom Mjesne zajednice, donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji, bira Predsjednika Vijeća Mjesne zajednice, saziva mjesne zborove građana, donosi program rada i izvješće o radu, surađuje s drugim mjesnim zajednicama, a naročito sa susjednim, osniva svoja radna tijela, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Mjesne zajednice.

Članovi Vijeća MZ Brig su izabrani na izborima održanim 8. prosinca 2019. godine. Mandat članova Vijeća Mjesne zajednice traje četiri (4) godine.


brig2
Mjesna zajednica Brig
E-mail: brig@mz-brig.com
Web: www.mz-brig.com