Održan 1. Zbor građana MZ Brig: Izabrano Vijeće MZ Brig
MZ Brig: Zbor građana MZ Brig će se održati u subotu 16.svibnja 2015. u 17 sati