Posmrtna pripomoć – u slučaju potrebe za uslugama posmrtne pripomoći naknada u iznosu od 200 KM se može uplatiti Odboru za groblje za usluge pripreme grobnog mjesta za ukop i uređenja nakon obreda sprovoda

U slučaju potrebe za uslugama posmrtne pripomoći možete se obratiti Mili Šušku (Predsjedniku Odbora za groblje) na kontakt telefon: 063/354-987 ili se javiti u Gradsku mrtvačnicu Š.Brijeg.