Rješenje o imenovanju Osnivačkog odbora MZ Brig

sb-logoGradsko vijeće je na svojoj 26. sjednici održanoj 27. ožujka 2015. godine usvojilo Odluku o osnivanju mjesne zajednice Brig.

Na temelju članka 24. stavka 3. Privremene Statutarne odluke grada Široki Brijeg i članka 5. navedene Odluke o osnivanju Mjesne zajednice Brig, Gradonačelnik grada Širokog Brijega je 7.4.2015. donio Rješenje o imenovanju Osnivačkog odbora Mjesne zajednice Brig.

U Osnivački odbor Mjesne zajednice Brig su imenovani:

  • Marijo Marušić – predsjednik,
  • Mile Šušak – član,
  • Goran Kraljević – član,
  • Franjo Marušić – član,
  • Ante Hrkać – član,
  • Ivan Penavić – član.

Zadatak Osnivačkog odbora je da pripremi Statut MZ Brig i druge akte mjesne zajednice i da provede izbore za Vijeće mjesne zajednice (sazvati Zbor građana, izabrati Vijeće mjesne zajednice, izabrati Predsjednika mjesne zajednice), najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu Odluke o osnivanju Mjesne zajednice Brig.

Široki Brijeg, 7.4.2015.