Gradsko vijeće Širokog Brijega: Usvojena inicijativa za osnivanje MZ Brig

sb-logoGradsko vijeće je na svojoj 24. sjednici održanoj u petak 30. siječnja 2015. usvojilo Zaključak o inicijativi za osnivanje mjesne zajednice Brig.

Jednoglasno je prihvaćena inicijativa mještana naselja Briga, Pribinovića, Buhačevine, Marušića i Ljuteša za izdvajanje iz postojeće i osnivanje nove mjesne zajednice pod nazivom Brig.

Gradsko vijeće je zadužilo gradonačelnika da za jednu od idućih sjednica Gradskog vijeća pripremi Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Brig.

Široki Brijeg, 30.1.2015.