Gradsko vijeće Širokog Brijega: Usvojena Odluka o osnivanju MZ Brig

sb-logoGradsko vijeće je na svojoj 26. sjednici održanoj u petak, 27. ožujka 2015. usvojilo Odluku o osnivanju mjesne zajednice Brig (MZ Brig).

Mjesna zajednica Brig čini dio područja grada Širokog Brijega, a obuhvaća mjesna područja:

Brig, Pribinovići, Buhačevina, Grabovina, Marušići i Ljuteš.

Mjesna zajednica Brig obuhvaća sljedeće ulice:

  • Kardinala Alojzija Stepinca (od mosta Klanac-Brig), Širokobriješka (do granice s MZ Trn), Širokobriješka I, Gospojinska (do granice s MZ Trn), Kuljića mladosti (do granice s MZ Trn), Mokarska (do granice s MZ Mokro), Mokarska I, Mokarska II, fra Janka Bubala, fra Branka Šuška, fra Vojislava Mikulića, fra Vencela Kosira (do granice s MZ Uzarići), Franjevačka, Kralja Zvonimira, Kneza Domagoja, kao i manji dio Obilazne ceste.

Široki Brijeg, 27.3.2015.